Syvänniemen Hermanni ry

Toimintakertomus

01.01.2020 – 31.12.2020

1 Yhdistyksen toiminta, jäsenistö, hallitus ja talous

Syvänniemen Hermanni ry. järjesti vuoden 2020 aikana toimintasuunnitelman mukaisesta toimintaa vain toimintakauden ensimmäisinä kuukausina. Maailman laajuinen pandemia ja poikkeusolot toivat voimakkaita rajoituksia ja lähes kaikki perinteikkääksi muodostunut toiminta jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa 2020. Toimimalla tässä päätöksissä ripeästi yhdistys vältti raskauttavat taloudelliset tappiot, kun kesän tuotannon kustannuksia oli syntynyt vasta suhteellisen vähän. Näin hallitus mahdollisti ja turvasi toiminnan jatkuvuuden kaudelle 2021.

Valtion ohjeistuksien mukanaan kevätvuosikouksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen pystyttiin venyttämään ja toteutettiin syksyllä 2020.

Tilikauden aikana pidettiin kaksi vuosikokousta. Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat tilikaudella Jenni Aydinli pj., Pekka Kääriäinen vpj., Seija Toppinen rahastonhoitaja., Markku Oksanen, Markku Kankkunen, Riikka Huovinen, Riia Iivarinen, Anu Mustonen, Terhi Holopainen ja Sini Raappana. Sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolisena Marianne Maksniemi. Toimintakauden kesken hallituksesta pyysivät eroa Pekka Käärinen ja Anu Mustonen, kevätvuosikokous myönsi eron.

2 Teatteri Hermanni

Karttakeppejä ja pirunviuluja- näytelmän tuotanto käynnistettiin. Produktiolle järjestettiin kuvauspäivä jonka pohjalta tilattiin mainosmateriaalin suunnittelu- ja toteutustyö. Mainosmateriaalit ehtivät valmistua juuri ennen toiminnan keskeyttämistä. Näyttelijöiden harjoituksia ehdittiin järjestää kolme kertaa. Yhdistyksen hallitus teki päätöksen produktion keskeyttämisestä maaliskuussa 2020.

Kesän tuottajat eivät kuitenkaan jääneet täysin toimettomiksi vaan yhdistys sai tarjota kolme

konserttia. Ensimmäinen Karttulan terveyskeskuksen pihassa, seuraava Jaakkolan palvelutalon pihassa ja viimeinen Harjulan sairaalalla. Sisältö rakennettiin edellisen vuoden näytelmästä “Kiiltokuvia ja korviketta”. Järjestelyissä pystyttiin huolehtimaan koronaohjeistusten mukaisesti. Tapahtumien ansiosta yhdistys sai positiivista lehdistönäkyvyyttä.

Toisena produktiona kesätuotantoryhmä valmisteli jouluksi toteutettavaa joulunäytelmää, joka

kuitenkin virustilanteen pahennuttua jouduttiin perumaan.

Talvikaudella yhdistys toteutti yhdessä talon muiden toimijoiden kanssa jouluvalot ja ikkunat Hermannitaloon.

3 Lasten- ja nuorten teatteriryhmät

Tuotantoryhmä näki ensiarvoisen tärkeänä etteivät lasten ja nuorten ryhmät jäisi täysin toimettomiksi. Alueen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat olemattomat ja poikkeusolojen vallitessa ryhmät tarvitsivat erityisesti yhteisen toiminnan ja kulttuurityön tekemisestä aiheutuvaa merkityksellisyyttä. Yhdistys halusi kantaa vastuuta lasten kulttuuritoimijana myös erityisolosuhteissa. Ryhmät toteuttivat yhdessä kolme tanssiteatterikonserttia, joissa tilaajana oli Karttulan pitäjäraati. Harjoituksessa käytettiin apuna virtuaaliyhteyksiä.

4. Toiminnan Kehittäminen

Toimintakauden pääasialliseksi toiminnaksi muodostui toimintatapojen kehittäminen. Myös digitalisoitumisen myötä tarvittiin uusia toimintatapoja niin kuluneella kaudella kuin suunnitelmissa tulevaan. Tavoitteena on pyrkiä monipuolistamaan kulttuuritarjontaa ja tuomaan sitä esille yhä laajemmin niin yhdistyksen jäsenille kuin teatterin asiakkaille.

Nuoria teatterilaisia varten kehitettiin uusi Teatterikummi – ohjelma, joka mahdollistaa ja kannustaa nuoria henkilöitä harrastamaan ja toimimaan aktiivisina jäseninä yhdistyksessä.

5. Hermannitalon kiinteistöryhmän toiminta

Syvänniemen Hermanni ry;n jäsenistöä on ollut mukana Hermannitalo-työryhmässä. Työryhmän toiminta on ollut täysin yhdistyksen ulkopuolista toimintaa. Työryhmän toiminta lopetettiin, kun Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Hermanni ry perustettiin alkuvuodesta 2020. Syvänniemen Hermanni ry on kannattajajäsenenä Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Hermanni ry:ssä.

6. Teatteri Hermannin tuotantokauden 2021 valmistelut

Vuoden 2020 kesätuotanto siirretään toteutettavaksi vuodelle 2021.